• niedz.. paź 1st, 2023

  Invesco High Income 2024 Target Term Fund: Inwestycja z wysokim dochodem i potencjałem wzrostu kapitału

  Invesco High Income 2024 Target Term Fund: Inwestycja z wysokim dochodem i potencjałem wzrostu kapitału

  Invesco High Income 2024 Target Term Fund (NYSE: IHTA) to instrument finansowy, który przyciąga znaczną uwagę inwestorów. Ten fundusz, który jest notowany pod symbolem IHTA, jest powszechną akcją bezwartościową o korzystnym interesie. Został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu bieżącego dochodu, mając jednocześnie dodatkowy cel osiągnięcia wzrostu kapitału. Fundusz ma na celu zwrot pierwotnej wartości aktywów netto (NAV) w wysokości 9,835 USD za akcję około 1 grudnia 2024 roku, który jest datą rozwiązania funduszu.

  Invesco High Income 2024 Target Term Fund to fundusz zamknięty, co oznacza, że emituje określoną liczbę akcji, które są handlowane na otwartym rynku. W przeciwieństwie do funduszy otwartych, które stale emitują i wykupują akcje, cena funduszy zamkniętych, takich jak IHTA, jest ustalana na podstawie podaży i popytu na rynku. Może to prowadzić do obrotu akcjami po premii lub zniżce w stosunku do ich wartości aktywów netto (NAV), co tworzy możliwości dla biegłych inwestorów.

  Fundusz IHTA inwestuje głównie w zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych o wysokim dochodzie poniżej stopnia inwestycyjnego, zwanych również obligacjami śmieciowymi. Te obligacje oferują wyższe stopy procentowe ze względu na większe ryzyko niewypłacalności. Jednak doświadczony zespół zarządzający Invesco starannie dobiera te obligacje na podstawie rygorystycznej analizy kredytowej, mając na celu ograniczenie ryzyka przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysków.

  Wyniki funduszu są godne uwagi. Od momentu powstania w 2017 roku fundusz niezmiennie zapewnia wysoki poziom bieżącego dochodu swoim udziałowcom. Na koniec 2020 roku fundusz miał stopę dystrybucji wynoszącą 5,51%, znacznie wyższą niż średnia stopa dla podobnych funduszy. Ponadto, funduszowi udało się utrzymać stosunkowo stabilną wartość aktywów netto (NAV), co świadczy o umiejętności zespołu zarządzającego w radzeniu sobie z rynkiem obligacji o wysokim dochodzie.

  Inwestorzy rozważający Invesco High Income 2024 Target Term Fund powinni pamiętać, że został on zaprojektowany tak, aby był utrzymywany do jego daty rozwiązania w 2024 roku. W tym momencie fundusz sprzeda swoje aktywa i zwróci uzyskane środki udziałowcom. Ta cecha sprawia, że ​​fundusz jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących przewidywalnego strumienia dochodów przez określony horyzont czasowy.

  Jednak jak wszystkie inwestycje, fundusz IHTA niesie ze sobą ryzyko. Obligacje o wysokim dochodzie, w które inwestuje fundusz, są narażone na ryzyko kredytowe, co oznacza, że emitent może nie wywiązać się z swoich zobowiązań. Ponadto, cena udziału w funduszu może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, co może prowadzić do strat, jeśli udziały są sprzedawane w momencie, gdy ceny są niskie.

  Mimo tych ryzyk, Invesco High Income 2024 Target Term Fund oferuje interesującą możliwość dla inwestorów poszukujących wysokiego dochodu i potencjalnego wzrostu kapitału. Jego unikalna struktura, w połączeniu ze zdolnościami Invesco w zarządzaniu wysokodochodowymi obligacjami, czyni go godnym uwagi dodatkiem do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

  Podsumowując, Invesco High Income 2024 Target Term Fund (NYSE: IHTA) to fundusz zamknięty o wysokich wynikach, który oferuje unikalne połączenie wysokiego dochodu i potencjalnego wzrostu kapitału. Jego struktura z terminem rozwiązania i umiejętne zarządzanie portfelem obligacji o wysokim dochodzie czynią go atrakcyjną opcją inwestycyjną. Jednak jak każda inwestycja, niesie ze sobą ryzyko i powinien być rozważany jako część zdywersyfikowanego portfela.