• wt.. gru 5th, 2023

  Szkolenie nauczycieli w dziedzinie robotyki w ramach programu Rozwój Alfabetyzacji i Robotyki

  ByPiotr Kruszczyński

  wrz 22, 2023
  Szkolenie nauczycieli w dziedzinie robotyki w ramach programu Rozwój Alfabetyzacji i Robotyki

  Ministerstwo Edukacji w Gujanie podejmuje kroki w celu wzmocnienia swojego Programu Rozwoju Alfabetyzacji i Robotyki poprzez szkolenie nauczycieli z zakresu robotyki. Pierwszy warsztat szkoleniowy, skierowany do nauczycieli czwartej klasy ze szkół pilotażowych w regionach 2, 3, 9 i 10, jest obecnie w trakcie. Celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli, zapoznanie ich z zestawami robotycznymi oraz umożliwienie pełnienia roli przewodników w zakresie zasobów w swoich szkołach.

  Warsztat szkoleniowy odbywa się w Narodowym Centrum Rozwoju Zasobów Edukacyjnych (NCERD), a uczestniczy w nim kilku nauczycieli z siedemnastu szkół z regionów 2 i 3. Pani Petal Kadir, koordynatorka programu robotyki NCERD, podkreśliła znaczenie eksponowania nauczycieli na robotykę jako środka poprawy umiejętności czytania uczniów.

  Program Rozwoju Alfabetyzacji i Robotyki, który został uruchomiony w tym roku, jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Departamentu Alfabetyzacji i NCERD. Inicjatywa ta jest zgodna z mandatem Ministerstwa Edukacji, które dąży do tego, aby każde dziecko było fluentnym czytelnikiem w czwartej klasie, jednocześnie promując wykorzystanie technologii w edukacji.

  Po warsztacie dla nauczycieli z regionów 2 i 3, zaplanowano kolejny warsztat dla nauczycieli z regionów 4, 5 i 6. Warsztaty dla regionów 9 i 10 odbędą się odpowiednio w Lethem i Linden.

  Poprzez szkolenie nauczycieli w dziedzinie robotyki, Ministerstwo Edukacji w Gujanie nie tylko wzmocnia swój Program Rozwoju Alfabetyzacji i Robotyki, ale także wyposaża edukatorów w cenne umiejętności i wiedzę, które przyczyniają się do poprawy umiejętności czytania wśród uczniów. Inicjatywa ta odzwierciedla zaangażowanie Ministerstwa w wprowadzanie technologii do edukacji i zapewnienie każdemu dziecku możliwości stania się płynnym czytelnikiem w czwartej klasie.