• czw.. wrz 28th, 2023

  Hołd dla żołnierzy 60. Dywizji Wojska Polskiego „Kobryń”

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 19, 2023
  Hołd dla żołnierzy 60. Dywizji Wojska Polskiego „Kobryń”

  Na cmentarzu parafialnym w Jabłoniu, żołnierze 60. Dywizji Wojska Polskiego „Kobryń”, wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, zostali pochowani. Polegli oni w bitwie z sowieckim agresorem, która miała miejsce w dniach 28-29 września 1939 r. pod Jabłoniem i Puchową Górą.

  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wesprzeł inicjatywę remontu grobu poprzez wykonanie kwerendy archiwalnej. Dzięki temu ustalono stopnie wojskowe, imiona i nazwiska 16 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach, które zostały umieszczone na tablicy nagrobnej.

  „Warta Pamięci”, ogólnopolska akcja upamiętnienia ofiar sowieckiej agresji, organizowana jest z inicjatywy Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego i Fundacji Rekonstruktorzy.pl. Honorowym komitetem akcji są Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

  W przeddzień rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, 16 września 2023 r., o godz. 17.30, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych we współpracy z lokalnymi społecznościami złożą hołd w kilkudziesięciu miejscach pamięci narodowej. Będą to miejsca upamiętniające polskie ofiary napaści sowieckiej z 1939 r. oraz powtórnego wkraczania Sowietów na polskie ziemie w latach 1944-1945. W tych miejscach wystawione zostaną warty honorowe.

  W ramach współpracy z organizatorami akcji „Warta Pamięci”, Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzi działania edukacyjne w kilkudziesięciu szkołach znajdujących się w pobliżu wspomnianych miejsc pamięci. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych wysłuchają wykładów o okolicznościach sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. oraz zbrodniach dokonanych przez Armię Czerwoną i komunistyczne bojówki na ziemiach polskich.