• niedz.. paź 1st, 2023

  Święto Wojska Polskiego: Nagrody dla żołnierzy za ich ciężką pracę

  ByAndrzej Parafianowicz

  wrz 20, 2023
  Święto Wojska Polskiego: Nagrody dla żołnierzy za ich ciężką pracę

  Zbliża się Święto Wojska Polskiego, czyli moment nagradzania żołnierzy za ich ciężką pracę. Tuż przed świętem, weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 lipca 2023 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzy zawodowych.

  W ramach tego rozporządzenia, określono tryb przyznawania nagród uznaniowych żołnierzom zawodowym. Nagrody uznaniowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej i mogą być przekazane w formie rozkazu lub decyzji organu, który je przyznał.

  Święto Wojska Polskiego to moment, w którym Szef MON chce podziękować żołnierzom zawodowym. W dniu święta, o godzinie 14, odbywa się wielka defilada na Wisłostradzie w Warszawie. Wysokość nagrody dla żołnierza została podwyższona dzięki decyzji Ministra, zgodnie z decyzją numer 76 z 24 lipca 2023 r., która zmienia decyzję budżetową na rok 2023. Fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych został zwiększony z 103,9 mln zł do 155,4 mln zł.

  Przyznawanie nagród uznaniowych odbywa się z inicjatywy dowódcy oraz jego przełożonych, na wniosek innego przełożonego żołnierza zawodowego, na wniosek bezpośredniego przełożonego żołnierza zawodowego wykonującego zadania lub pracownika resortu obrony narodowej, za którego były wykonywane zadania. Wnioski te są przesyłane drogą służbową.

  Dodatkowo, zgodnie z art. 443 ustawy o obronie Ojczyzny, żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody uznaniowe w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy.