• wt.. gru 5th, 2023

  Nowa jednostka w polskim wojsku: 8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej

  Nowa jednostka w polskim wojsku: 8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej

  8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej to świeżo utworzony związek taktyczny w polskim wojsku. Decyzję o jej powstaniu ogłosił minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, kilkanaście dni temu. Projekt utworzenia nowej dywizji został pierwotnie wspomniany przez Informacyjną Agencję Radiową pod koniec tego roku.

  8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej będzie mieć swoje dowództwo w Nowym Mieście nad Pilicą i będzie działała na terenie południowej części Warszawy.

  Innowacyjna struktura dywizji
  Dywizja ta będzie organizowana według modelu czwórkowego. W jej skład wejdą cztery brygady, z czego dwie będą brygadami zmechanizowanymi, jedna brygada zmotoryzowana, a ostatnia brygada pancerna. Każda z brygad złożona będzie z czterech batalionów. Ponadto, w skład dywizji wchodzić będą również jednostki wsparcia i zabezpieczenia, takie jak brygada artylerii, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, pułk przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion rozpoznania oraz batalion chemiczny.

  Decyzja powstała na podstawie analiz i wniosków z formowania innych związków taktycznych oraz z krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i symulacji wojennych – podkreślił minister Błaszczak.

  FAQ:
  Q: Kiedy utworzono 8 Dywizję Piechoty Armii Krajowej?
  A: Minister Mariusz Błaszczak ogłosił decyzję o jej powstaniu 20 listopada br.
  Q: Gdzie będzie mieć swoje dowództwo 8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej?
  A: Dywizja będzie miała swoje dowództwo w Nowym Mieście nad Pilicą.
  Q: Jakie jednostki wchodzą w skład dywizji?
  A: 8 Dywizja Piechoty Armii Krajowej składa się z czterech brygad, dwóch brygad zmechanizowanych, jednej brygady zmotoryzowanej oraz jednej brygady pancernej. Ponadto, dywizję wspierać będą jednostki logistyczne, artyleria, przeciwpancerne, przeciwlotnicze, dowodzenia, rozpoznania oraz chemiczne.