• wt.. gru 5th, 2023

  Sukcesy związków zawodowych w Kalifornii: podwyżki płac, dni chorobowe i prawa pracownicze

  Sukcesy związków zawodowych w Kalifornii: podwyżki płac, dni chorobowe i prawa pracownicze

  Związki zawodowe w Kalifornii odnoszą duże sukcesy w Stanowej Legislaturze, udało im się przeforsować projekty ustaw podnoszące płace w fast foodach do 20 dolarów na godzinę, wymagające, aby ciężarówki bez kierowców miały zabezpieczenie w postaci kierowcy do celów bezpieczeństwa oraz zapewniające wszystkim pracownikom w Kalifornii co najmniej 5 dni płatnego urlopu chorobowego. Związki zawodowe osiągnęły również przyjęcie ustawy, która stopniowo podnosi minimalną stawkę godzinową dla pracowników służby zdrowia do 25 dolarów na godzinę oraz rozszerza ochronę zdrowia i bezpieczeństwo na personel domowy.

  W tym roku związki zawodowe w Kalifornii korzystają z wielu czynników sprzyjających, m.in. obecności nowych postępowych legislatorów, wsparcia ze strony Przewodniczącego Izby Reprezentantów Roberta Rivas oraz trwających strajków w południowej Kalifornii. Strajki te przyciągnęły uwagę opinii publicznej i zdobyły jej poparcie. Zwiększona widoczność strajkujących pracowników wpłynęła na legislatorów, którzy teraz mają swoich wyborców na placach strajkowych. Strajki te uczyniły kwestię praw pracowniczych bardziej realną i zrozumiałą dla legislatorów, co skutkuje większym poparciem dla praw pracowniczych.

  Opinia publiczna również popiera związki zawodowe, jak wynika z ostatniego sondażu Gallup, gdzie dwie trzecie Amerykanów pozytywnie ocenia działalność związków zawodowych. W ważnych sporach związanych z pracownikami branży rozrywkowej, pisarzami czy pracownikami sektora samochodowego, miało miejsce przytłaczające poparcie dla związków pracowniczych.

  Jednak Kalifornijska Izba Handlowa sprzeciwia się tezie, że związki zawodowe są zwycięzcami w przypadku tych ustaw, argumentując, że wyższe koszty i większa biurokracja w ostatecznym rozrachunku zaszkodzą pracownikom i konkurencyjności Kalifornii.

  Pozostaje jeszcze zobaczyć, czy gubernator Gavin Newsom podpisze ustawy. Jednak seria zwycięstw związków zawodowych w Stanowej Legislaturze stanowi znaczące osiągnięcie i impet dla praw pracowników w Kalifornii.