• czw.. wrz 21st, 2023

  Rosja rozbudowuje swoje struktury wojskowe w obliczu wojennych realiów

  ByMarcin Kuźmiński

  wrz 20, 2023
  Rosja rozbudowuje swoje struktury wojskowe w obliczu wojennych realiów

  Codzienna aktualizacja wywiadowcza sugeruje, że Rosja zamierza utworzyć nową formację – 18. Armię Ogólnowojskową. Według raportu, ta nowa formacja prawdopodobnie powstanie poprzez połączenie i wzmocnienie innych jednostek, w tym 22. Korpusu Armijnego działającego na Krymie.

  Analitycy brytyjskiego wywiadu uważają, że 18. Armia Ogólnowojskowa będzie przede wszystkim składać się z zwiększonej liczebności i uwolnionych żołnierzy i będzie skoncentrowana na działaniach obronnych na południu Ukrainy. Istnieje także przypuszczenie, że Rosja przeniesła siły powietrznodesantowe z Chersonia do bardziej zagrożonego sektora Orichów w celu uwolnienia bardziej doświadczonych jednostek do walki na kluczowych odcinkach.

  Jednocześnie, według brytyjskiego wywiadu, kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy na południu sprawiła, że siły dwóch rosyjskich armii są już wyczerpane.

  Ośrodek Studiów Wschodnich informuje, że w dniach 11-16 sierpnia toczyły się ciężkie walki na froncie zaporoskim, gdzie Ukraińcy utrzymują inicjatywę i prowadzą działania zaczepne. Wyłom we froncie rosyjskiej 58. Armii rozszerza się między wsiami Robotyne i Werbowe. Ukraińcy kontynuują także działania zaczepne przeciwko rosyjskim 5. i 36. Armii na południe od Wełykiej Nowosiłki.

  Eksperci zwracają uwagę, że w obliczu poszerzającego się klina ukraińskiego, który wtacza się coraz głębiej w rosyjskie ugrupowanie między Robotynem a Werbowem, pojawia się pytanie o zdolność Rosji do utworzenia sił odwodowych i przeprowadzenia kontrataków, a także o możliwość utworzenia drugiej linii obrony.