O Nas

Łukasz Wojtyła

Łukasz Wojtyła

L.Wojtyla@mundurowe.info Telefon: 693-733-495

Opieka nad działami: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei.

Magdalena Kisiel

Magdalena Kisiel

M.Kisiel@mundurowe.info

Opieka nad działami: Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Straż Gminna, Miejska, Łowiecka i Leśna.