• pt.. wrz 22nd, 2023

  Globalny rynek robotów komercyjnych przewiduje znaczący wzrost do 2031 roku

  Globalny rynek robotów komercyjnych przewiduje znaczący wzrost do 2031 roku

  Według niedawno opublikowanego raportu globalny rynek robotów komercyjnych przeżywa znaczący wzrost w nadchodzących latach. Wartość rynku, oszacowana na 15,2 miliarda dolarów w 2021 roku, ma według prognoz osiągnąć wartość szacunkową 85,2 miliarda dolarów do 2031 roku, co daje solidne roczne tempo wzrostu (CAGR) wynoszące 20,0%.

  Roboty komercyjne to urządzenia zaprojektowane do naśladowania, wspomagania lub zastępowania ludzkich zadań. Ze względu na swoje wyjątkowe możliwości w porównaniu do tradycyjnych metod, cieszą się one rosnącym popytem. Jednym z aspektów warty uwagi jest coraz większe zastosowanie dronów w różnych sektorach, w tym komercyjnych zastosowaniach.

  Zapotrzebowanie na urządzenia robotów komercyjnych wzrasta w wyniku rosnącej potrzeby innowacyjnych metod leczenia medycznego. Wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej rozszerza zakres chirurgii robotycznej i robotyki medycznej. W rezultacie rośnie popyt na roboty komercyjne, zwłaszcza w zautomatyzowanych procedurach chirurgicznych.

  Choć rynek stoi przed wyzwaniami takimi jak wysokie koszty instalacji i utrzymania, rosnące zainteresowanie robotami komercyjnymi, zwłaszcza autonomicznymi dronami, w różnych sektorach, takich jak produkcja, pakowanie, górnictwo i zastosowania medyczne, napędza jego ekspansję.

  Aby zdobyć przewagę konkurencyjną, liczne startupy i giganci przemysłowi inwestują duże środki w technologię robotów komercyjnych. Współprace publiczno-prywatne również kształtują krajobraz rynkowy. Na przykład, Drone Federation of India i Indian Army Design Bureau podpisały memorandum o porozumieniu (MoU) w celu wspierania rozwoju technologii dronów i promowania lokalizacji w branży dronów.

  Rynek robotów komercyjnych oferuje możliwości rozwoju technologicznego w zastosowaniach robotycznych. Współprace i partnerstwa są również kluczowymi czynnikami napędzającymi innowację.

  Pod względem segmentacji rynku główne segmenty zastosowania obejmują medycynę i opiekę zdrowotną, obronność i bezpieczeństwo, rolnictwo i leśnictwo, morską oraz inne. Do rodzajów robotów komercyjnych zalicza się roboty polowe, roboty medyczne, roboty autonomiczne, drony oraz inne.

  Głównymi graczami na rynku są Northrop Grumman Corp., Kuka AG, iRobot Corporation, yaskawa electric corporation, Omron Adept Technologies Inc., Honda Motor Company Limited, 3D Robotics Inc., Alphabet Inc., Accuray Inc. oraz AeroVironment Inc.

  Podsumowując, rynek robotów komercyjnych przeżywa znaczący wzrost i oferuje liczne możliwości dla zainteresowanych stron. Dzięki postępowi technologicznemu i współpracom, oczekuje się, że ten rynek będzie miał znaczący wpływ na różne branże.