Bez kategorii

Sytuacja kadrowa w Państwowej Staży Pożarnej

Redakcja Mundurowe.info w najbliższych dniach zaprezentuje szczegółową analizę sytuacji kadrowej w służbach podległych MSWiA.

W Sobotę pisaliśmy o sytuacji kadrowej w Polskiej Policji w niedziele omawialiśmy sytuację w Straży Granicznej a dziś przybliżymy naszym czytelnikom sytuację kadrową w Państwowej Straży Pożarnej.

Straż Pożarna może obecnie pochwalić się najmniejszymi problemami kadrowymi ze wszystkich służb podległych MSWiA.

W latach 2010-2018 Komendant Główny PSP przyjął do służby w Komendzie Głównej PSP 8 osób. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na przenoszenie do służby w PSP funkcjonariuszy z innych służb mundurowych więc nie posiadamy takiego zestawienia.

Wśród strażaków skierowanych na szkolenie podstawowe, pełniących służbę w Komendzie Głównej PSP, nie było przypadków rezygnacji z tego szkolenia w trakcie jego trwania.

W latach 2010-2018 złożonych zostało łącznie 106 raportów o zwolnienie ze służby w Komendzie Głównej PSP.

Komisja dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, działające przy Komendancie Głównym PSP orzekają niezależnie. Działalnością komisji kieruje jej przewodniczący. Obsługę organizacyjno-techniczną prowadzi działający przy komisji sekretariat.
            
Z uwagi na powyższe, w celu uzyskania informacji w zakresie wszczętych postępowań dyscyplinarnych oraz wszczętych postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaniem orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej wydalenia funkcjonariusza ze służby, zwróciliśmy się do ww. komisji i jak tylko je uzyskamy zaktualizujemy ten wpis.

Szczegółowy wykaz zatrudnienia z podziałem na województwa za rok 2018 jest obecnie w opracowaniu PSP. Jeżeli tylko będziemy mieć do niego dostęp, zaktualizujemy ten wpis.

W związku z powyższym poniżej umieszczamy stan kadrowy za 2017rok

stan kadrowy za 2017rok
Stan etatowy za 2018 rok

Zobacz Także:

Back to top button
Close