Z Kraju

Niejasne zapisy w porozumieniu między rządem a NSZZ Policjantów


W dniu 3 stycznia 2019r do sejmu wpłynęła interpelacja pani poseł Aldony Młyńczak w sprawie pewnych niejasności w porozumieniu pomiędzy rządem a NSZZ Policjantów.

Niejasności te dotyczą podwyżek wynagrodzeń dla funkcjonariuszy policji. Pani poseł uzyskała informacje, z których wynika, że podwyżka wynagrodzeń może nie być dla każdego jednakowa. Kwota podwyżki netto może być uzależniona od grupy zaszeregowania funkcjonariusza, a także od wysługi lat. Wobec tego wzrost wynagrodzeń może wynieść 426-545 zł netto.

W związku z powyższym pani poseł Aldona Młyńczak prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń 2019 r. pierwszy wzrost wynagrodzeń nie będzie równy dla każdego funkcjonariusza Policji?
  2. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń 2019 r. pierwszy wzrost wynagrodzeń będzie uzależniony od wysługi lat funkcjonariusza Policji?
  3. Czy jest prawdą, że zaplanowany na styczeń pierwszy wzrost wynagrodzeń będzie niższy niż deklarowane w porozumieniu 655 zł brutto dla funkcjonariusza Policji?

Pełną treść interpelacji prezentujemy poniżej:

Zobacz Także:

Back to top button
Close