Z Kraju

Uwaga! Ewakuacja w mieście Morąg. Znaleziono pociski


Z uwagi na odnalezienie niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu, istnieje zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców Morąga przebywających w strefie zagrożenia, która obejmuje obszar w promieniu 1500 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchów.

W dniu 13 grudnia 2018 został zwołany sztab kryzysowy i zarządził ewakuację mieszkańców w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) na czas usunięcia niewybuchów przez saperów. Każda osoba zobowiązana jest opuścić strefę zagrożenia do godz. 09:00 w dniu 15.12.2018r.

Szacowany czas usuwania zagrożenia to ok. 4 godziny. Rzeczywiste zakończenie zagrożenia zasygnalizowane zostanie sygnałem ciągłym syreny alarmowej. Mieszkańcy proszeni są o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji. Teren objęty ewakuacją będzie zabezpieczany przez patrole Policji.

Dla osób, które nie zorganizują sobie miejsca pobytu poza strefą zagrożenia we własnym zakresie, wyznaczone zostały miejsca:

–  Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mickiewicza 25

–  Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Krzywa (przy ratuszu)

–  Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wróblewskiego 17b

–  Zespół Szkół Licealnych i Ogólnokształcących ul. 11 Listopada 7A

–  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ul. Kujawska 1

Osobom potrzebującym zapewniony zostanie transport autobusowy do wyznaczonych miejsc pobytu. Autobusy podstawione zostaną w godzinach od 7:30 do 8:45 w miejscach:

–  ul. Bema przy sklepie „Gama”

–  parking przy kościele na Zatorzu

–  sklep spożywczy przy ul. Kilińskiego

–  plac przy dworcu PKP

W związku z trwającą ewakuacją, w strefie zagrożenia ulice zostaną zamknięte.

W dniu 14 grudnia 2018 od godzin porannych policjanci wspólnie ze strażakami i żołnierzami prowadzą akcję informacyjną w sprawie zaplanowanej ewakuacji. Funkcjonariusze informują mieszkańców oraz roznoszą ulotki do wszystkich mieszkań, które znajdują się w strefie zagrożenia.

Zobacz Także:

źródło
warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Back to top button
Close