Z Kraju

Waloryzacja emerytur 2019 obejmie także służby mundurowe


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd zadecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe będą podniesione.

Skutkiem tego wszystkie emerytury i renty będą podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (mowa o wskaźniku inflacji powiększonym o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto. Przewiduje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. To znaczy, że najniższe świadczenia podwyższone zostaną w przyszłym roku o 6,8 proc. – dwukrotnie więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. Z jednej strony rząd wdroży więc zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej – będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe podniesione zostaną do:

1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (aktualnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); To oznacza, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,

825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (aktualnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Po zmianach, najniższa gwarantowana podwyżka świadczeń wyniesie 70 zł brutto. Obejmie ona ok. 6,27 mln świadczeniobiorców. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie przewyższające tę kwotę zyskają 3,26 proc. ( będzie to podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego).

Równocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł brutto. Dla osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto. Zmiana zasad waloryzacji obejmie również emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatki do emerytur i rent będą podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, z uwagi na krótki staż pracy, także zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Nowe zasady waloryzacji nie naruszają przepisów konstytucji.

Zobacz Także:

źródło
zwnszzp.olsztyn.pl
Back to top button
Close