Z Kraju

Związki zawodowe zostały zaproszone do rozmów


Wiceminister Zieliński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych. W trakcie rozmów zapowiedziano m.in. że strona społeczna, która reprezentuje pracowników cywilnych zostanie zaproszona do prac nad programem rozwoju służb.

– Chcemy opracować program rozwoju, w którym mocno zaakcentowane będą kwestie kapitału ludzkiego, w tym podwyżek. Prosimy o udział w pracach nad tym programem przedstawicieli wszystkich związków zawodowych – oznajmił J. Zieliński, wiceszef MSWiA.

Program rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa stanowić będzie kontynuację obecnego Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

W czasie spotkań wiceminister Zieliński podkreślił, że wszystkie związki zawodowe traktowane są w jednakowo, wyraził także chęć pozytywnego rozpatrzenia postulatów.

– Stanowisko MSWiA jest pozytywne w stosunku do zwiększenia wynagrodzeń pracowników służb, jednakże zależy to od sytuacji budżetowej. Pracownicy w służbach spełniają ważną rolę. Wynagrodzenia w służbach to efekt wieloletnich zaniedbań, które trudno jest w szybkim czasie zlikwidować. Będziemy zabiegać o to, żeby te nierówności były wyrównywane  – oznajmił Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA.

Przedstawiciele związków zawodowych przyznali, że kierunek realizowanych w służbach mundurowych zmian jest prawidłowy i powinien być zastosowany również wobec pracowników cywilnych. Wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną w przyszłym roku dwukrotnie: od 1 stycznia oraz od 1 lipca, w sumie o 550 zł brutto.

W spotkaniach uczestniczyli m.in. Pani Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZ Pracowników MSWiA, Pani Iwona Adamczyk-Rosinka – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych, Pan Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Pan Jerzy Szwed – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NZZ Policji, Pani Małgorzata Lewicka – NSZZ Pracowników Policji, Pani Lucyna Jaworska-Wojtas – NSZZ Pracowników Policji, Pani Danuta Hus – ZZ Pracowników Policji, Pani Joanna Stec-Trzpil – ZZ Pracowników Policji, Pan Czesław Piątkowski – OZZ Pracowników Administracji Rządowej, Pani Marzena Rosłon – OZZ Pracowników Administracji Rządowej, Pan Grzegorz Szczepanek – OZZ Pracowników Administracji Rządowej oraz Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Zobacz Także:

źródło
nszzpwlkp.pl
Back to top button
Close