Z Kraju

Obawy policjantów przed COP24 są bezzasadne?

Pojawiają się sygnały o obawach policjantów delegowanych do zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego COP 24, które dotyczą warunków socjalnych, jakie mogą  ich czekać podczas służby. Na pewnym portalu opublikowane zostały anonimowe listy od rzekomych zaniepokojonych funkcjonariuszy.  Jak  zapewnia Policja obawy te są bezzasadne. Żaden z tych funkcjonariuszy nie zapoznał się jeszcze z czekającymi na nich warunkami bytowymi. Zostały one jednak już ocenione przez specjalną komisję kontrolną,  do której należeli także przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

W Szczycie Klimatycznym COP 24, który odbędzie się w dniach 3-14 grudnia w Katowicach weźmie udział nawet 30 tysięcy gości z około 200 krajów. Policja od miesięcy prowadzi działania przygotowawcze do zabezpieczenia tego wydarzenia. Około 8 tys. policjantów zadba o bezpieczeństwo podczas COP24. Faza przygotowania „zaplecza” dla funkcjonariuszy zmierza ku końcowi, dzięki czemu zapewnione będą odpowiednie warunki bytowe takie jak zakwaterowanie i wyżywienie, dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach zabezpieczenia.

Policjanci którzy co dzień pełnią służbę poza woj. śląskim, zostaną zakwaterowani w hotelach. Funkcjonariusze będą mieć zapewnione pełne wyżywienie.

Informacje formalne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy zostały zawarte w zamówieniu publicznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które jest opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Katowicach.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach powołana została komisja kontrolna.

W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Zaopatrzenia KWP, Wydziału Sztab Policji KWP, OPP w Katowicach oraz NSZZP Policjantów. Komisja sprawdza standardy świadczonych usług hotelarskich oraz obiektów wskazanych w ofertach wybranych do realizacji zamówienia.

Akceptację komisji uzyskały do chwili obecnej hotele z terenu woj. śląskiego i małopolskiego. Kilka ofert zostało niestety natomiast odrzuconych, z uwagi na brak pełnej realizacji wymagań zawartych w zamówieniu publicznym lub z powodu ogólnego wizerunku hotelu.

Komisja w dalszym ciągu pracuje i wizytuje kolejne wskazane hotele. Obiekty te poddane są również kontroli przez Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniach pełnienia służby dwa posiłki mundurowi otrzymają w hotelach, a jeden podczas służby. W odległości maksymalnie 5 km od centrum COP 24 zlokalizowane będzie miejsce, w którym w ogrzanej sali i w odpowiednich warunkach, policjanci w trakcie służby będą mogli zjeść ciepły posiłek. W miejsce to mundurowi będą przewożeni w trakcie przerwy w służbie. Żaden z posiłków nie będzie tzw. „suchym prowiantem”. Ponadto policjanci z garnizonu śląskiego, którzy co najmniej 4 godziny czasu służby będą pełnili „w terenie”, również otrzymają ciepły posiłek na tych samych zasadach.

Grafiki służby planowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a za nadgodziny wypracowane przez policjantów w czasie COP 24 wypłacone zostanie odpowiednie wynagrodzenie.

Warunki bytowe będą sprawdzane na bieżąco w trakcie trwania szczytu klimatycznego. Będą też zbierane i analizowane ewentualne uwagi od policjantów biorących udział w zabezpieczeniu. Relacja z warunków służby mundurowych podczas COP 24 zamieszczona zostanie na stronie internetowej śląskiej policji.

Zobacz Także:

źródło
policja.pl
Back to top button
Close