Z Kraju

Dożyć godnej emerytury. Mundurowi czekają na zmianę przepisu 15a


Mimo, że formalnie protest mundurowych się zakończył – resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości zgodziły się na podwyżki – to nadal nierozwiązana pozostaje kwestia przepisów emerytalnych. 100 tys. funkcjonariuszy może czuć się poszkodowanych
.

8 listopada MSWiA poinformowało o porozumieniu w negocjacjach z funkcjonariuszami. Niestety w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana sprawa piątego postulatu funkcjonariuszy- sprawa emerytur.

Funkcjonariusze postulują, aby w artykule 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zrównać status funkcjonariuszy przyjętych pierwszy raz do służby po 1 stycznia 1999r ze statusem przyjętych przed 1 stycznia 1999r.

Joachim Brudziński podczas oficjalnej konferencji zapewnił, że postulat ten zostanie zrealizowany do końca 2019r. Problem w tym, że w przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne i nie ma pewności, czy w przypadku zmiany ministra zapewnienia te nadal będą aktualne.

Przypomnijmy, że sporny artykuł 15a został wprowadzony w 2003r. Podzielił on funkcjonariuszy na tych, którzy podjęli służbę przed 1 stycznia 1999r oraz na tych zatrudnionych po 1 stycznia 1999r. Skutkiem tego funkcjonariusze młodsi stażem nie mogą doliczać do emerytury okresów płacenia składek ZUS, niezależnie od tego czy pracowali przed wstąpieniem do służby czy po odejściu. Taką możliwość mają jedynie osoby zatrudnione wcześniej. Funkcjonariusze objęci artykułem 15a otrzymali w zamian prawo do pobierania emerytury za okres pracy „w cywilu” na zasadach ogólnych. W tym miejscu pojawia się problem, ponieważ istnieją dwa przeciwstawne przepisy. Ustawa o zaopatrzeniu funkcjonariuszy wyklucza pobieranie dwóch emerytur, wskazuje na konieczność wypłaty tej wyższej. Natomiast według artykułu 96 ustawy o świadczeniach z FUS dopuszczalna jest możliwość wypłaty emerytur cywilnych dla osób objętych artykułem 15a.

Jeśli przyjrzymy się bliżej historii podejmowania tematu zmiany art 15a dojdziemy do wniosku, że sprawa ta powróciła do statusu z 2016r. To właśnie 8 września 2016r na spotkaniu w Centrum „Dialog” przedstawicielka ZER MSWiA wyszła z propozycją doliczania okresów składkowych funkcjonariuszom przyjętym po 1 stycznia 1999r na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy z większym stażem, pod pewnymi warunkami. Musieli mieć ukończone 55lat lub co najmniej 20lat służby.  Doliczane byłoby wtedy 2,6% za każdy rok, o ile wyliczona przez Zakład Emerytalno-Rentowy emerytura wynosiłaby poniżej 75% podstawy jej wymiaru. Większość funkcjonariuszy akceptowała tę propozycję. Niestety minister Zieliński w odpowiedzi na interpelację poselską w grudniu 2017r przyznał, iż nie są prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Portal money.pl postanowił sprawdzić ile osób może być objętych spornym artykułem 15a. Jeśli chodzi o Służby Więzienne są to niemal wszyscy obecni zatrudnieni, po 1999r zatrudnionych zostało aż 24738 spośród 27282 osób. W Policji może to być około 60 tys osób.

W odpowiedzi na interpelację poselską minister Zieliński przypomniał również, że za okres opłacania składek za pracę w „cywilu” funkcjonariusze „będą mogli otrzymać drugą emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a jeżeli są członkami otwartego funduszu emerytalnego to także trzecią emeryturę kapitałową”.

Pozostaje jednak pytanie jak będą brzmiały przepisy emerytalne, kiedy ZUS będzie miał wypłacać te pieniądze oraz czy będzie miał kto te świadczenia pobierać. Aby dostać emeryturę z ZUS-u mężczyzna musi ukończyć 65 lat, a jak wiadomo ze służbą związany jest ogromny stres, który odbija się na jakości oraz długości życia funkcjonariuszy

 

 

Zobacz Także:

źródło
money.pl
Back to top button
Close