Z Kraju

Spięcie między MSWiA i i NSSZ Pracowników Policji?


Na stronie Związku Zawodowego Pracowników Policji pojawiło się pismo skierowane przez kancelarię prawną w imieniu NSZZ Pracowników Policji do MSWiA i Ministerstwa Finansów, z którego wynika, iż nie przekazano Komendantom Wojewódzkim Policji środków finansowych niezbędnych do pokrycia wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyższenia kwoty bazowej w 2019r. ani z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Z pisma wynika, że środki na ten cel zostaną zapewnione z puli środków przeznaczonych na program modernizacji służb mundurowych, które miały być przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Program modernizacji służb mundurowych stał się więc rezerwą dla realizacji przewidzianych dla sfery budżetowej systemowych podwyżek, a nie źródłem budowania konkurencyjności wynagrodzeń.

Związek Zawodowy Pracowników Policji wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich rozwiązań

Pełna treść pisma znajduje się pod poniższym linkiem

http://nszz-pp.pl/wp-content/uploads/2018/11/14-11.pdf

Zobacz Także:

Back to top button
Close