Bez kategorii

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia


Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzone w zeszłym tygodniu przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Świnoujścia, Ustki, Gdyni i Gdańska skutkowały otrzymaniem przez 17 cudzoziemców decyzji zobowiązujących do powrotu.

Polskę ma opuścić 13 obywateli Ukrainy,  Białorusin, Macedończyk, Turek i Hindus. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 8 z cudzoziemców przebywało na terenie kraju po terminie, 3 nie miało ważnych wiz bądź innych dokumentów uprawniających ich do pobytu, 4 pracowało nielegalnie, a 1 przekroczył granicę wbrew przepisom. Osoby te ponownie będą mogły wjechać na teren Polski po upływie terminów czasowych zakazów (od 6 miesięcy do 2lat).

 

Zobacz Także:

źródło
morski.strazgraniczna.pl
Back to top button
Close