Bez kategorii

Zmiany w dowodzeniu wojskiem. Prezydent podpisał ustawę.


Wspomniana ustawa uprości system kierowania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a dodatkowo wyeliminuje dotychczasowy dysfunkcjonalny system. Ustawę podpisał Prezydent.

W uroczystości podpisania, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Nowelizację ustaw o urzędzie ministra obrony oraz o powszechnym obowiązku obrony Sejm RP uchwalił na początku października. Przywraca ona Sztabowi Generalnemu WP – w obecnym systemie naczelnemu organowi planowania – funkcje dowódcze; szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czyni „pierwszym żołnierzem”, któremu podlegają dowódcy generalny i operacyjny.

Wprowadzony w styczniu 2014 roku system, uniemożliwił skuteczny rozwój polskiego wojska i spowodował konieczność zreorganizowania go, dlatego głównym celem wprowadzanej reformy systemu kierowania i dowodzenia jest wyeliminowanie chaosu kompetencyjnego i wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności za dowodzenie.

W nowym systemie zostanie wzmocniona rola i rozszerzone kompetencje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wprowadzone zmiany dostosują struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Szefowi Sztabu Generalnego będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – do czasu osiągnięcia pełnej zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej do działania – tak jak obecnie, będzie bezpośrednio podlegał Ministrowi Obrony Narodowej. Zapewni to dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej i ich pełne zintegrowanie z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Nowe przepisy są pierwszym z etapów reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Etapy reformy zostały uzgodnione pomiędzy  Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Zobacz Także:

Back to top button
Close