GłównaZ Kraju

Spada liczba ataków na funkcjonariuszy? Mamy dokładne liczby.

18 Maja 2019 roku w Busku-Zdroju doszło do awantury przed sklepem. Ktoś groził nożem klientce w sklepie. Wysłani na miejsce policjanci zauważyli na ulicy mężczyznę, który odpowiadał rysopisem człowiekowi ze zgłoszenia. Gdy podjęli interwencję, ze sklepu wyszedł Łukasz Sz. i rzucił się na funkcjonariusza. – Dwukrotnie dźgnął go nożem w plecy. Drugi z policjantów został ranny w rękę.

Takich i podobnych sytuacji w których doszło do ataku na funkcjonariusza niestety jest wiele, bardzo często możemy przeczytać o tym w mediach. Można odnieść wrażenie, że ostatnimi czasy ataków tych jest coraz więcej dlatego postanowiliśmy zapytać komendę główną policji o dane statystyczne związane z atakiem na funkcjonariuszy

Poprosiliśmy o dane o przestępstwach  stwierdzonych z art. 222 i 223 kodeksu karnego od stycznia 2017 roku do maja 2019r,. gdyż dane zawierające lata wcześniejsze są dostępne na stronie Polskiej Policji.

Dane dotyczące czynów nieletnich prezentowane są po uzyskaniu przez Policję wiarygodnych informacji o zakończeniu przez Sąd Rodzinny postępowania w sprawach nieletnich, dane nie uwzględniają liczby przestępstw w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę we własnym zakresie.

Można zauważyć sukcesywnie spadającą od 2015r liczbę napaści na funkcjonariusza publicznego (art 222). W porównaniu do roku 2015 gdzie liczba przestępstw stwierdzonych wynosiła 4836  do roku 2018 gdzie liczba ta wynosiła 4144 (3168 przypadków dot. funkcjonariuszy policji) to o 692 zdarzeń mniej.

Podobnie sytuacja wygląda z art. 223 czyli czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (broń, nóż, etc.)  w roku 2015 odnotowano 303 przypadki to o 59 mniej w porównaniu do roku 2018 gdzie stwierdzono 244 takich zdarzeń z czego 217 dot. funkcjonariuszy policji.

W 2019 roku stwierdzono 3 przypadki przestępstw z art 233 § 2 czyli nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do tego przybranej.

Poniżej przedstawimy dane w postaci tabeli:

Dane: KGP Policji
Dane: KGP Policji

Zobacz Także:

Back to top button
Close