Bez kategorii

Straż Graniczna szkoli Straż Miejską.


W dniu 8 maja 2019r funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach przeszkolił nowo przyjętych strażników miejskich.

Szkolenie dotyczyło przede wszystkich ogólnych zasad pobytu cudzoziemców na terenie kraju. Prowadzący szkolenie wytłumaczył uczestnikom zasady przekraczania granicy RP, wyjaśnił jakie dokumenty powinni posiadać przy sobie obcokrajowcy chcący przekroczyć granicę. Ponadto omówione zostały również zasady legalnego pobytu na terenie państw strefy Schengen i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów pobytowych przez cudzoziemców. Prowadzący opowiedział także o wielu sytuacjach mających miejsce w trakcie wcześniejszej współpracy Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ze Strażą Miejską.

 

Źródło: karpacki.strazgraniczna.pl

Zobacz Także:

Back to top button
Close