Z Kraju

135 kamer trafiło do funkcjonariuszy z Radomia


135 osobistych kamer nasobnych trafiło do funkcjonariuszy z Radomia. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego od 1 marca pełnią służbę wyposażeni w nie. Kamery znajdą zastosowanie także wśród mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego. Urządzenia audio-wizualne trafią w następnej kolejności do funkcjonariuszy z Siedlec i Płocka.

Kamery umieszczone na mundurach policjantów rejestrować będą wszelkie ich interwencje. Rejestrują nie tylko obraz, ale także dźwięk. Funkcjonariusz nie będzie miał możliwości ingerowania w zapisane nagrania.  Po służbie kamera trafia do stacji dokującej, która archiwizuje nagrania i ładuje urządzenie.

Celem wprowadzenia takich kamer jest ochrona zarówno obywateli jak i samych policjantów. Nagrania z interwencji rozwiążą sporne sytuacje dotyczące zastrzeżeń co do pracy funkcjonariuszy, czy bezzasadnych oskarżeń kierowanych wobec nich.

Warto wspomnieć, że Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14 grudnia 2018 roku pozwala funkcjonariuszom na nagrywanie interwencji odbywających się zarówno w miejscach publicznych, jak i w miejscach inne niż publiczne.

Nagrania z kamer będą mogły stanowić materiał dowodowy w prowadzonych sprawach.

Z dotychczasowych doświadczeń funkcjonariuszy korzystających z takich kamer wynika, że świadomość bycia nagrywanym często studzi agresywne zachowania, tym samym zwiększając bezpieczeństwo mundurowych.

 

Źródło: mazowiecka.policja.gov.pl

 

Zobacz Także:

Back to top button
Close