Z Kraju

Petycja dotycząca odszkodowania za utratę bądź zniszczenie w trakcie służby przedmiotów osobistych funkcjonariusza.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z  petycją, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych.

Chodzi o rozwiązania prawne dające funkcjonariuszom Policji prawo do otrzymania odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej Policji za szkody poniesione w przedmiotach osobistych wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie służby, niezależnie od tego, czy w czasie zdarzenia powodującego szkodę funkcjonariusz doznał urazu, bądź poniósł śmierć, lub uszczerbek na zdrowiu.

Link do petycji:

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/02/petycja_ZGNSZZP_14_02_2019.pdf

 

Zobacz Także:

Back to top button
Close