Z Kraju

Gratulacje szefa NSZZP dla nowo powołanych Zastępców Komendanta Głównego Policji


W składzie kierownictwa Komendy Głównej Policji nastąpiły  zmiany. Z informacji, które przekazało  MSWiA wynika, że pierwszym zastępcą szefa Polskiej Policji został nadinsp. Dariusz Augustyniak, a do zastępców komendanta dołączyli nadinsp. Kamil Bracha, dotychczasowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Tomasz Szymański, do dziś pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wręczył nowo powołanym Zastępcom Komendanta Głównego Policji Listy Gratulacyjne. Wyraził również nadzieję na dobrą współpracę z Zarządem Głównym.

Źródło: nszzprzeszow.pl

Zobacz Także:

Back to top button
Close