Główna

Jarosław Zieliński: 437 nieprawidłowości w escape roomach. Zamknięto 70 z nich.

W sejmie trwa 76. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie jego trwania posłowie PiS zadawali pytania skierowane do MSWiA w sprawie efektów kontroli w tzw. escape roomach oraz działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną.

Odpowiedzi na pytania udzielał Sekretarz stanu w MSWiA minister Jarosław Zieliński.

Na 510 skontrolowanych do tej pory lokali typu Escape Room w całej Polsce w 437 stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 738 uwag w zakresie warunków ewakuacji.

W związku z powyższym 70 lokali tego typu dostało decyzje o zakazie dalszej eksploatacji. W 48 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatowej. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głownie zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku wystąpienia pożaru czy innego zagrożenia a także niewłasciwej szerokości dróg ewakuacyjnych i nieprawidłowego oznakowania.

Niestety w kontrolowanych lokalach stwierdzono także brak gaśnic czy też używanie prowizorycznej instalacji elektrycznej i grzewczej tak samo jak to miało miejsce w tragicznym escape roomie w Koszalinie gdzie w tragicznych okolicznościach poniosło śmierć 5 młodych 15letnich nastolatek.

Jarosław Zieliński zapewnił także, że kontrole będą trwały nadal i nie tylko „akcyjnie” ale permanentnie w sposób ciągły zgodnie z opracowaną przez MSWiA nowelizacją rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. Rozporządzenie zmieniające zostało podpisane przez ministra MSWiA dnia 11 Stycznia i nakłada na właścicieli i zarządców powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie a później nie rzadziej niż raz na dwa lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi a także sprawdzenie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Takiego sprawdzenia będzie mógł wykonać tylko z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych lub osoby posiadające tytuł inż. pożarnictwa.

Poniżej cały zapis Wideo z posiedzenia w sejmie poświęconemu temu zagadnieniu.

Zobacz Także:

źródło
sejm.gov.pl
Back to top button
Close